����, �'kje bra d� avon

som homo ludens
oss digga Prudence
clutcha, gasa, drakk � vasa, m�rein v�re masa
Ette eit dondrande etterp�lag sj�'om Ronald R�tass
Fyra Bruin upp zomern � gjedd b�nn gass
Net'e gjeilin forbi N�rdre Olstad
Bru�, du kj�re b�re en sj�f�rl�rar Solstad
inn i Sandgeilin m� tri i promille
Utti baksia bil'n slong som ei golvfille
Dokkje neste jul ska oss v�ra snille
innve sj� Geitbukken gjekk de ille
Amazon snudd se p� fleir kant
n� �'n nok ikkje v�l vrakpante
Bil'n l�g p� take ljose sto feil veig
Bruin � e va sjeleglae at oss her sto � meig.


Nyhet: Se filmatisering av diktet