: o p p v e k s t   &   b a k g r u n n

Ingvald Olende' er den fiktive kameraten til den anerkjente prosaforfatteren Erling Stuslestuggu'. Refererer til det kjente diktet "Hannhuldre" fra 1999 for mer karakteristikk av denne figuren.

Erling Stuslestuggu ble funnet en sur h�stkveld under et material-la' p� Saglykkja cirka midt p� 50-tallet. Han ble funnet flisete og sterkt medtatt av den som seinere viste seg � bli hans bestefar, Jehyk Jeila. Det er sannsynligvis n'Jehyk som skal ha �ren for at n'Erling vart slik ein sv�r forfatter. Erling var under oppveksten mye for seg selv, noe som medf�rte at han ofte var olm og folkestygg. Dette l�ste seg midlertidig noe opp senere n�r han fikk tilgang p� pons og peinnkaku. Mange av hans personskildringer gjenspeiler ofte mange av hans egne sider. Han s�kte lyrikk, kj�rlighet og eventyr i fjellet, i den rekkef�lgen.

Vi har kommet over lite kvantum med bilder som ble tatt i Erling sin storhetstid og det er ikke vanskelig � se at hans fiktive sjelsvenner er sterkt preget av "flower-power" epoken som skylte inn i norddalen sent p� 70-tallet. Ut i fra bildematerialet som foreligger oss, kan vi se at Erlings hverdag var preget av tung lyrisk spankulering og lettere alkoholkonsum.

Teufel von Brown alias "der Penisf�hrer" ble avdanket og etterlatt etter en krevende innspilling av filmen "zum Top mit den Penisschl�ger" i Peer-Gynt stuggu, lettere avspist av et d�gnvilt lemen. Etter en strabasi�s fremtauing ble han lagt inn til rekreasjon p� Romundgardseter Spaa p� H�vringen, der han etter en fuktig aften i baren p� Brekkeseter st�tte p� Romundgardseters lettere alkoholiserte soussjef, den lite anerkjente gitartrakterer Romund Rockwell.