Åååå, æ'kje bra dæ avon

som homo ludens
oss digga Prudence
clutcha, gasa, drakk å vasa, mørein våre masa
Ette eit dondrande etterpålag sjå'om Ronald Råtass
Fyra Bruin upp zomern å gjedd bånn gass
Net'e gjeilin forbi Nørdre Olstad
Brué, du kjøre bære en sjåførlærar Solstad
inn i Sandgeilin mæ tri i promille
Utti baksia bil'n slong som ei golvfille
Dokkje neste jul ska oss væra snille
innve sjå Geitbukken gjekk de ille
Amazon snudd se på fleir kant
nå æ'n nok ikkje væl vrakpante
Bil'n låg på take ljose sto feil veig
Bruin å e va sjeleglae at oss her sto å meig.


Nyhet: Se filmatisering av diktet